Ακόμα περισσότερος Grandmaster σε κομμένο υλικό του Ragnarok

Όλα τα προβλήματα του Thor: Ragnarok σε 15 λεπτά

Αν και ως σκηνή υπήρχε στη ταινία, δεν ήταν ολόκληρη.

 

Πρόκειται για τη πρώτη συνάντηση του Thor με τον Grandmaster.

 


Η εκτενής ματιά από το blu-ray κυκλοφόρησε.

 

Δείτε τη.